S&J International Enterprises Public Company Limited

Get Adobe Flash player

รายละเอียด

 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ผสมครีม
 อัตราที่รับ  5 ตำแหน่ง
 เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัทฯ
 หน้าที่และรายละเอียดของงาน
 - ผลิตสินค้าตามเครื่องที่ได้รับมอบหมาย
 - ศึกษาขั้นตอนการผสมสินค้าตามคู่มือการทำงานก่อนการผสมสินค้า
 - ตรวจเช็ควัตถุดิบ เครื่องจักร อุปกรณ์ให้มีความพร้อมในการผสม
 - ลงผสมสินค้า เมื่อพบสิ่งผิดปกติจากทำงาน วัตถุดิบ และเครื่องจักรให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชา
 - ปิดใบสั่งงานการผลิต ตรวจสอบผลงานที่ได้บันทึกผลลัพธ์ที่ได้ เช่น % LOSS MH รายละเอียดการผสมที่สำคัญใน JOB ลงในใบสั่งงานการผลิต
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 1.วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขา วิทยาศาสตร์บันฑิต ทุกสาขา หรือ สาขาอื่นๆ ( มัธยมปลาย เรียน สาย วิทย์ )
 2.มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ละเอียดรอบครอบ ช่างสังเกตุ ขยัน และมีความรับผิดชอบ
 3.สามารถทำงานล่วงเวลาได้ ยกของหนักได้


Copyright © 2013. All Rights Reserved.