S&J International Enterprises Public Company Limited

Get Adobe Flash player

รายละเอียด

 ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ผลิต ( Process Engineer )
 อัตราที่รับ  2 ตำแหน่ง
 เงินเดือน  ตามโครงสร้างบริษัทฯ
 หน้าที่และรายละเอียดของงาน
 -พัฒนา ควบคุม ติดตามกระบวนการผลิตสินค้า จากการทดลองสินค้าร่วมกับ R&D ไปใช้ในการผลิตจริงในโรงงาน โดยได้คุณภาพถูกต้องตามลูกค้ากำหนด โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่จะได้รับ
 คุณสมบัติผู้สมัคร
 1.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
 2.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์


Copyright © 2013. All Rights Reserved.